Kurs zwykły

w dni powszednie

Program szkoły zwykłej

Obejmuje  on zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu przygotowania do porodu, karmienia piersią i pielęgnacji noworodka. Kurs trwa 4 tygodnie, zajęcia odbywają się we wtorki, środy i czwartki 3 razy w tygodniu (a nie w jeden wybrany!). Cena kursu obejmuje gimnastykę, wykłady i ćwiczenia praktyczne. Absolwenci naszej Szkoły Rodzenia otrzymują imienne certyfikaty uczestnictwa, które są wspaniałą pamiątką.

Zajęcia prowadzone są przez personel medyczny z NZOZ Szpitala na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego w Krakowie:

 • lekarz ginekolog-położnik
 • położna
 • konsultantka laktacyjna
 • fizjoterapeuta  

Gimnastyka

Gimnastyka przeznaczona jest tylko dla kobiet (bez partnerów) i odbywa się w 2 grupach (decyduje kolejność zgłoszeń). Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu (wtorki, środy i czwartki) przed wykładem:

 • 16.10-16.40
 • 16.50-17.20

Do grupy na godz. 16.50 wpisane zostaję te osoby, ktore zgłoszą się najwcześniej.

W dni kiedy są Państwo dzieleni na 2 grupy ta grupa, która w danym dniu ma zajęcia przychodzi na 1-godzinną gimnastykę 16.20 - 17.20, druga grupa w tym dniu ma wolny dzień. Taka sytuacja ma miejsce 2 razy w kursie. Daty podawane są na pierwszych zajęciach.

W programie gimnastyki znajdują się:

 • ćwiczenia ogólnorozwojowe zmniejszające typowe dolegliwości ciążowe (bóle kręgosłupa, obrzęki kończyn)
 • ćwiczenia przygotowujące do aktywnego porodu
 • ćwiczenia oddechowe dostosowane do okresu porodu
 • nauka parcia
 • automasaż
 • relaksacja

Aby uczestniczyć w zajęciach należy przedstawić aktualną, pisemną zgodę lekarza prowadzącego ciążę, świadczącą o braku przeciwwskazań do ćwiczeń fizycznych w ciąży. Kobiety nie posiadające zgody mogą uczestniczyć w samych ćwiczeniach oddechowych. Uwaga w pierwszy dzień kursu gimnastyki nie ma !


Wykłady

Po gimnastyce, o godzinie 17.30 rozpoczyna się wykład, wspólny dla wszystkich grup. W zależności od tematyki trwa on od 45 minut do 2 godzin. Kolejność wykładów nie jest stała i będzie podawana na początku każdego nowego kursu. Na wykłady zapraszamy Panie wraz z osobą towarzyszącą, należ zabrać obuwie zamienne.

Tematyka wykładów:

 • Zasady przyjęcia na salę porodową
 • Poród i Cięcie cesarskie, Inne sposoby rozwiązania ciąży i zakończenia porodu
 • Ból w porodzie oraz sposoby jego łagodzenia
 • Fizjologia okresu noworodkowego
 • Karmienie piersią.Zaburzenia wynikające z nieprawidłowej laktacji cz. I
 • Karmienie piersią.Zaburzenia wynikające z nieprawidłowej laktacji cz. II
 • Rozwój psychoruchowy dziecka w pierwszym roku życia
 • Pielęgnacja  w połogu, psychika w okresie połogu
 • Zajęcia praktyczne z pielęgnacji i kąpieli noworodka
 • Zajęcia praktyczne przygotowujące do porodu rodzinnego

Zajęcia praktyczne odbywają się w dwóch grupach !